Цели

Основната цел на Института е да създаде европейска екосистема, която да бъде мост между научната общност и индустрията.

GATE развива научноизследователски капацитет и потенциал в областта на големите данни и изкуствения интелект, като формира следващото поколение водещи учени чрез разширяване на съществуващата изследователска мрежа и установяване на дългосрочни споразумения с водещи световни организации.

Същевременно Институтът изгражда устойчиви връзки и взаимоотношения между заинтересованите страни, като се фокусира върху технологичното сътрудничество между правителството, индустрията, академичната общност и обществените организации в посока изкуствен интелект и интелигентни модели за взeмане на решения.

Партньорство

GATE е съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Chalmers University of Technology, Швеция – европейска институция с богат опит в научните изследвания, образованието и иновациите в областта на големите данни и изкуствения интелект, и Chalmers Industrial Technology, Швеция – лидер в управлението на иновациите, сътрудничеството между университет и индустрия и трансфера на технологии. Те са водещи организации в стратегически инициативи като “AI Sweden”, AI Research Centre, “AI Innovation of Sweden” и Digital Twin Cities Center.

Нашите стратегически партньори, които предоставят свои ресурси за GATE, са SAP Labs – България, Bosch, Ontotext и Rila Solutions.

Съвместни проекти ще бъдат разработени и реализирани в сътрудничество със Столична община, Софпроект, Министерство на образованието и науката и други заинтересовани страни.

Научни изследвания и иновации

 „Последните 10 години бяха посветени на изграждането на свят, в който на първо място са мобилните устройства. Но следващите 10 години ние ще преминем към свят, в който водещо място заема изкуственият интелект“
(Сундар Пичай, главен изпълнителен  директор на Google)

GATE извършва научни изследвания и иновации в областта на значителни бизнес интереси и инвестиции.

Научните изследвания и иновациите в GATE са организирани в четири стратегически приложни области – Градове на бъдещето, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Дигитално здравеопазване. Те са посочени в Стратегията за интелигентна специализация на България като обществено значими сектори, в които големите данни и изкуственият интелект обединяват усилията на изследователи, предприемачи, политици, бизнес организации и граждани за изграждане на основани на знанието икономика и общество.

Научните изследвания в GATE включват четири основни върхови технологични направления с фокус върху изкуствения интелект и интелигентните модели за взeмане на решения, основани на данни – Визуализиране на данни, Анализ на данни и Управление на данни, както и Инженеринг на системи, базирани на големи данни.