Цели

Основната цел на Института е да създаде европейска екосистема, която да бъде мост между научната общност и индустрията.

GATE развива научноизследователски капацитет и потенциал в областта на големите данни и изкуствения интелект, като формира следващото поколение водещи учени чрез разширяване на съществуващата изследователска мрежа и установяване на дългосрочни споразумения с водещи световни организации.

Същевременно Институтът изгражда устойчиви връзки и взаимоотношения между заинтересованите страни, като се фокусира върху технологичното сътрудничество между правителството, индустрията, академичната общност и обществените организации в посока изкуствен интелект и интелигентни модели за взeмане на решения.