Надзорен съвет

 

Проф. Едуард Къри

Проф. Едуард Къри

Едуард Къри е вицепрезидент на Big Data Value Association (www.BDVA.eu), организация с нестопанска цел, ръководена от индустрията, която има за цел повишаване на конкурентоспособността на европейските компании чрез иновации, управлявани от данни.

Проф. Галя Ангелова

Проф. Галя Ангелова

Галя Ангелова е професор по компютърни науки, а от 2018 г. - директор на Института за информационни и комуникационни технологии на БАН.

Мартин Уолгрен

Мартин Уолгрен

Мартин Уолгрен е главен изпълнителен директор на Consat AB, Гьотеборг, Швеция. Това е една от водещите частни инженерни фирми в Швеция, която се стреми да работи в областта на технологиите на бъдещето.

Ана Фелендер

Ана Фелендер

Aна Фелендер е основател на Центъра за устойчивост на изкуствения интелект в Швеция. Тя е един от водещите експерти в страната по въздействието на дигитализацията върху организациите, обществото и икономиката и е публикувала редица доклади по теми като електронната търговия и финансовите технологии.

Оливие Вершер

Оливие Вершер

Оливие Вершер е изпълнителен директор на новосъздадения Швейцарски център за наука за данни от май 2016 г.

Константин Петров

Константин Петров

Константин Петров е съосновател на NEVEQ (New Europe Venture Equity) - фонд за рисков капитал, фокусиран върху начални и ранни инвестиции, позволяващи на компаниите да се развиват и да достигнат етап на растеж.

Доц. д-р Велизар Шаламанов

Доц. д-р Велизар Шаламанов

Доц. д-р Велизар Шаламанов е заместник -директор на Института по информационни и комуникационни технологии (от 2018 г.), с фокус върху консолидирането на академичния киберкапацитет в България и ЕС и изучаването на най-добри практики за ефективност, ефикасност и киберустойчивост на ИТ организации. Той е и директор „Отбранителни способности и иновации“ в Атлантическия клуб в България.