Магистърската програма „Технологии за големи данни“ е съвместна инициатива на Институт GATE и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Предлага се от академичната 2023-2024 година.

Структурирана е в четири направления, които позволяват систематично изграждане на компетенции и професионални умения за справяне с предизвикателствата на големите данни, използвайки последните постижения на методите на изкуствения интелект и текущото състояние на съвременните технологии за обработка на структурирани, полуструктурирани и неструктурирани данни – сензорни измервания (IoT),  текстови съобщения, транзакции, изображения, документи и др.

Три от задължителните курсове в програмата (Управление и обработка на големи данни, Инженеринг на големи данни и Подходи за споделяне на данни) обхващат различни ключови аспекти от жизнения цикъл на големите данни. Заедно с двата основополагащи курса, които въвеждат изкуствения интелект като теоретична основа за обработка на големи данни (Въведение в науката за данни и изкуствен интелект и ИИ за системи с големи данни), те формират петте базови курса на програмата.

Повечето от курсовете в магистърската програма включват практически упражнения с използване на езиците за програмиране Java и Python в уникалната за България инфраструктура на Институт GATE. Тази среда е базирана на комерсиален софтуер от технологичния лидер в областта на средствата за обработка на големи данни Cloudera, работещ върху частния облак на Институт GATE под управление на популярната система за работа с облачни контейнери Kubernetes.

Институт GATE предлага иновативна учебна среда с най-модерни условия за учебна и развойна дейност. Курсовете се водят от изявени изследователи в сферата на данните и изкуствения интелект – български и чуждестранни гост-лектори от престижни университети в Европа, като важна част от обучението заема решаването на практически казуси от реалния живот в сътрудничество с водещи ИТ фирми от България и чужбина.

За програмата са валидни стипендиите на DeepMind, предоставяни от институт GATE като текущо ще бъдат обявявани стипендии и от други наши стратегически партньори.

След завършване на магистратурата си студентите ще могат да работят в индустрията, публични и частни организации, както и в изследователски/научни и образователни институции на различни позиции като например:

 

Повече за програмата и кандидатстването вижте на Магистърска програма „Технологии за големи данни“ | (gate-ai.eu)