Големи данни
в полза на интелигентно общество

Прочетете още

Върхови научни постижения за по-добър живот

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) е първият център за върхови постижения в България, който работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. GATE е инвестиция в човешки потенциал. Институтът се стреми да привлече, вдъхнови и изгради следващото поколение млади изследователи, които под ръководството на водещи учени ще работят с ентусиазъм и любопитство в областта на големите данни и изкуствения интелект.

GATE и шведският Център за ...

Семинар на GATE и шведския ...

GATE бе представен на ...

GATE участва в дискусия за ...

Новини

GATE и шведският Център за цифрови двойници на градове проведоха общ научен семинар

GATE и Центърът за цифрови двойници на градове в университета „Чалмърс“, Швеция проведоха виртуален семинар на 17 февруари 2021. Изследователите представиха  последните резултати от разработването на обща отворена платформа за цифрови двойници на градове.
Прочетете още

Новини

Семинар на GATE и шведския Център за цифрови двойници на градове

GATE и Центърът за цифрови двойници на градове в университета „Чалмърс“, Швеция канят всички заинтересовани страни на виртуален семинар на 17 февруари 2021 (10.00-12.00 CET). Ще бъдат представени последните резултати от разработването на обща отворена платформа за цифрови двойници на градове.
Прочетете още

Новини

GATE бе представен на виртуален семинар за изкуствения интелект и цифровата икономика

Семинарът „Изкуствен интелект и цифрова икономика“ се проведе на 27-28 януари 2021 с цел да подпомогне развитието на цифровата икономика в България и да представи добри практики за прилагане на изкуствения интелект в публичните политики.
Прочетете още

Новини

GATE участва в дискусия за иновативните технологии при разработването на политики

Дискусията беше част от първия семинар за участието на София в проекта на EC PolicyCLOUD за политики, управлявани от данни чрез облачни технологии. Събитието се проведе онлайн на 16 януари 2021 г. и беше организирано от екипа на Иновативна  София – направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столична община.
Прочетете още

Хора

Изследвания

Научните изследвания в GATE са насочени към следните четири области: Управление на данни, Анализ на данни, Визуализация на данни и Инженеринг на данни.

Прочетете още