Големи данни
в полза на интелигентно общество

Прочетете още

Върхови научни постижения за по-добър живот

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) е първият център за върхови постижения в България, който работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. GATE е инвестиция в човешки потенциал. Институтът се стреми да привлече, вдъхнови и изгради следващото поколение млади изследователи, които под ръководството на водещи учени ще работят с ентусиазъм и любопитство в областта на големите данни и изкуствения интелект.

Изследователи от GATE бяха ...

GATE беше представен на ...

GATE е партньор в Global Goals Jam

GATE на Biotech Atelier 2021

Новини

Изследователи от GATE бяха ментори в Global Goals Jam

От 1 до 3 октомври 2021 GATE беше партньор в Global Goals Jam – събитие, което ангажира създатели и дизайнери на продукти и услуги да допринесат за целите на устойчивото развитие на ООН чрез създаване на краткосрочни интервенции с дългосрочни въздействие.
Прочетете още

Новини

GATE беше представен на научната конференция „Beyond 4.0“

Проф. Силвия Илиева, директор на Института GATE, участва в научната конференция “Inclusive Future for Europe beyond Industry 4.0 and Digital Disruption”, проведена на 30 септември – 1 октомври 2021 г. като хибридно събитие.
Прочетете още

Новини

GATE е партньор в Global Goals Jam

От 1 до 3 октомври 2021 GATE е партньор в Global Goals Jam София. Global Goals Jam е световна инициатива, която се провежда в 85 града по целия свят, обединени от една кауза – осъществяването на целите за устойчиво развитие на ООН за едно по-добро бъдеще. Събитието поставя темата „Регенеративни градове“ в центъра на вниманието и търси устойчиви бизнес модели за продукти и услуги, които да създават повече стойност за града, неговите ресурси и всички негови обитатели.
Прочетете още

Новини

GATE на Biotech Atelier 2021

За втора поредна година GATE участва в Biotech Atelier с виртуален семинар „Платформи за данни и изкуствен интелект за дигитално здравеопазване“, проведен на 1 октомври 2021 г.
Прочетете още

Хора

Изследвания

Научните изследвания в GATE са насочени към следните четири области: Управление на данни, Анализ на данни, Визуализация на данни и Инженеринг на данни.

Прочетете още