Нашите стажанти

Цветелина Стефанова

 

Цветелина Стефанова е стажант в GATE от юли 2022 г. Работи в областта на откриването на дезинформация. Задачите й са свързани с обработката на набори от текстови данни и подготовката им за обучаване на machine learning модели, както и с анотацията на езикови данни. Екипът, в който участва, е създал инструмент за откриване на невярна информация и дезинформация и разпознаване на автоматично генериран текст. Публикувани са набори от постове от социалните мрежи, анотирани с маркери за лъжи, с чувства и с вярност или невярност на твърдението. Написан е и научен доклад, представен на 10th Language & Technologies Conference през април 2023 г. в гр. Познан, Полша.
Цветелина иска да се развива в сферата на изкуствения интелект и по-конкретно  – на компютърната лингвистика. Освен че е пряко свързан с тази област, стажът допринася за подобряване на нейната организираност и уменията й за работа в екип.
„Стажантската програма на GATE е специална не само с това, че е свързана с усвояване на съвременни технологии, но и заради възможността за работа по реални проекти заедно с изследователите от Института. За разлика от повечето стажантски програми, тя съвместява научна и практическа насоченост. Показва на стажантите процеса на създаване на иновации от идеята през научноизследователската работа до реализацията и публикуването. Стажантската програма разширява познанията от университетското образование, осигурява гъвкаво работно време, съобразено с учебния процес, и създава кадри, способни да се справят с всякакви предизвикателства в работата и да се реализират успешно.“

Венета Кирева

 

Стажантската програма на Венета Кирева започва през юли 2022 г. и продължава цяла година. Тя работи по два проекта на групата за откриване и изследване на дезинформацията. Изпълнява „предизвикателни“, но и „възнаграждаващи“ задачи за откриването на дезинформация в социалните медии – предварителна обработка на големи набори от данни, откриване на маркери за дезинформация и разработване на инструмент за анализиране на публикации в социалните мрежи. Екипът постига значителен напредък в създаването на набори от данни на български език и разработването на надежден инструмент за откриване на дезинформация в социалните медии. Публикувана е и статия, в която са описани резултатите от работата им.
Стажът ми позволи да работя по реални изследователски задачи, което беше безценно за развитието на уменията и знанията ми в областта на откриването на дезинформация и инженеринга на данни. Това, което прави тази програма уникална, е шансът да се докоснеш до автентични изследователски проекти. В GATE на стажантите се дава възможност да приложат своите умения и знания към проблеми от реалния свят и да получат напътствия от експерти в областта.“

 

Александър Стойчев

 

 

Александър Стойчев е стажант в GATE от началото на април 2023 г. Работи по проекта за създаване в Института на тест-център за големи данни и изкуствен интелект на мрежата на НАТО DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic)  . Изпълнява административни задачи и прави проучвания по проекта.

Александър учи политология със специализация национална сигурност. Смята да се развива в сферата на сигурността и проектът на GATE за него е отлична възможност за първи стъпки в тази област.
В GATE имам възможност упражня това, което искам да бъде моя специализация и да работя в приятна и добра среда за развитие. Стажът ми харесва, с всеки изминал ден научавам нови неща за това как работи секторът на сигурността, а екипът в GATE е позитивен и приятелски настроен.

 

Михаела Жеркова

 

В периода март-април 2023 г. Михаела Жеркова е била на стаж в GATE и е работила по проекта „Българо-румънска обсерватория за дигитални медии – BROD“
Изпълнявала е задачи за синтез на информация и развитие на умения за структуриране. Изготвила е списък със споменавания на BROD в дигиталните медии.
Михаела се е насочила към професионално развитие в сферата на журналистиката. „Стажът в GATE ми помогна да развия умения за откриване на публикации в електронните медии, да търся информация за резултатите от проведени събития и конференции. Даде ми възможност да правя изводи за пълнотата и въздействието на дадена новина върху обществото.“
Избрала е стажа в GATE, защото в него вижда уникална възможност за надграждане на теоретичните й познания по журналистика. Привлякла я е възможността за комуникация в международна среда и обмена на идеи отвъд границата на региона и страната.
„За мен беше гордост да бъда наставлявана от български учени, които прилагат в работата си модели, основани на научни аргументи и висока експертиза“, споделя Михаела.

Ина Асенова

 

 

Ина Асенова е била стажант в научно-приложното направление „Градове на бъдещето“, където е работила по проект, свързан с анализиране на данни за топлинни острови по света.
Задачите й са били събиране на изследвания, филтриране по параметри и визуализация и анализ на събраните данни. Участва в научна статия с резултатите от изследванията, която ще бъде публикувана в научен журнал.

Смята, че стажантската програма на GATE е по-различна от другите в нейната област, защото предлага „иновативност, свобода на избор на проект, проекти със смисъл и истинско въздействие върху обществото“. Определя стажа като „изключително позитивна среда, където експерти и стажанти работят заедно за  постигане на важни резултати, обменяйки опит и знания, и където се чувстваш винаги приветстван – няма скучен момент, защото всичко е динамично и интересно, научаваш нещо ново всеки ден.“

 

Невена Григорова

Динамика, интересни практически задачи, постоянна комуникация и …вдъхновение. Това е стажът в GATE през лятото на 2023 г. за Невена Григорова.
Тя е работила по проекта „Traces 2”, чиято цел е да създаде решения за автоматичното разпознаване на дезинформация и текстови дийпфейкове в българските социални медии.
По време на стажа е събирала верни, неверни съобщения и съдържащи дезинформация, за анотиране от журналисти, за бедствия и аварии от фейсбук групи, както и пропагандни твърдения от политици, инфлуенсъри и партии. Резултатите й са събиране на по-големи дейтасети от данни, тестване и подобряване на съществуващите модели, скрипт на Пайтън за разпознаване на ренаратив.
Добила е представа за събирането на бази от данни, обработката им и работата с изкуствен интелект. Знанията ще използва при реализацията си в сферата на компютърната лигвистика и машинното самообучение.

Стефан Минков

 

Стефан Минков мечтае за кариера на учен в областта на данните. Стажът му е протекъл в научната група на GATE, която изследва дезинформацията. Там Стефан е създал  модел за разпознаване на твърдения с ограничено количество ресурси, който работи условно добре и е започнал създаването на нов набор от данни, който може да се използва при разпознаването на пропаганда.

Вярва, че стажантската програма на GATE е по-различна от другите в неговата област, защото предлага свобода на действие, добронамерени и целеустремени колеги и много възможности.

Той определя впечатленията си от стажа в Института като „плеяда от знания, приложени мъдро в услуга на обществото“.

Александр Комаров

 

 

 

Александр Комаров иска да създава модели за изкуствен интелект и да намира тяхното приложение на пазара. Стажът в GATE му е дал възможност да се докосне до научния процес и е положил основите на неговото бъдещо кариерно развитие.

По време на стажа си Александр работи за подобряване на моделите на проекта Traces и за добавяне на нови функционалности към тях. Тества уеб инструмент, анализира грешките на моделите, събира нови данни с помощта на Bard и обработва различни набори от данни.

Определя стажа си като „единствено по рода си преживяване“ и няма търпение да види реализацията на проектите, по които е работил.

 

 

Антонио Донков

 

„Стажът в GATE е преживяване, което освен че те дарява с много от професионална гледна точка, обогатява личността ти, като всичко се случва с лекота, подплатена с интригуваща и интересна материя.“ Така Антонио Донков определя трите месеца, прекарани в GATE.

Той е работил по проекта „Цифров двойник на града“ и е изпълнявал задача, свързана с  оптимизация във формулата за пресмятане на walkability index. Програмирал е също графичен интерфейс/среда, в която различни сценарии могат да се тестват параметризирано и нагледно да се видят резултати, от които да се отсеят най-оптималните.

Убеден е, че поставянето на ясна цел и наличието на предизвикателство е основното, с което GATE привлича на фона на другите стажантски програми.

Васил Даков

 

По време на стажа си в GATE Васил Даков изработва система за автоматично засичане на локациите на дървесните корони в София в рамките на проекта „Цифров двойник на града“. Задачата изисква познания по Computer Vision, Machine Learning и Remote Sensing. Прави още експерименти със сегментация на снимки и изолиране на цялата растителност в сателитни снимки. “Този стаж се различаваше от традиционния стаж на софтуерния инженер, където често отговорите са бинарни за кое е правилно и кое е грешно“.

Васил свързва бъдещето си с компюърните науки, където най-много го привлича компютърното зрение.  Освен опита, който е натрупал в тази област, стажът в GATE му е помогнал да развие и умения по самоорганизация и критично мислене. Високо оценява факта, че е работил по „смислени проекти“.