Нашите стажанти

Цветелина Стефанова

 

Цветелина Стефанова е стажант в GATE от юли 2022 г. Работи в областта на откриването на дезинформация. Задачите й са свързани с обработката на набори от текстови данни и подготовката им за обучаване на machine learning модели, както и с анотацията на езикови данни. Екипът, в който участва, е създал инструмент за откриване на невярна информация и дезинформация и разпознаване на автоматично генериран текст. Публикувани са набори от постове от социалните мрежи, анотирани с маркери за лъжи, с чувства и с вярност или невярност на твърдението. Написан е и научен доклад, представен на 10th Language & Technologies Conference през април 2023 г. в гр. Познан, Полша.
Цветелина иска да се развива в сферата на изкуствения интелект и по-конкретно  – на компютърната лингвистика. Освен че е пряко свързан с тази област, стажът допринася за подобряване на нейната организираност и уменията й за работа в екип.
„Стажантската програма на GATE е специална не само с това, че е свързана с усвояване на съвременни технологии, но и заради възможността за работа по реални проекти заедно с изследователите от Института. За разлика от повечето стажантски програми, тя съвместява научна и практическа насоченост. Показва на стажантите процеса на създаване на иновации от идеята през научноизследователската работа до реализацията и публикуването. Стажантската програма разширява познанията от университетското образование, осигурява гъвкаво работно време, съобразено с учебния процес, и създава кадри, способни да се справят с всякакви предизвикателства в работата и да се реализират успешно.“

Венета Кирева

 

Стажантската програма на Венета Кирева започва през юли 2022 г. и продължава цяла година. Тя работи по два проекта на групата за откриване и изследване на дезинформацията. Изпълнява „предизвикателни“, но и „възнаграждаващи“ задачи за откриването на дезинформация в социалните медии – предварителна обработка на големи набори от данни, откриване на маркери за дезинформация и разработване на инструмент за анализиране на публикации в социалните мрежи. Екипът постига значителен напредък в създаването на набори от данни на български език и разработването на надежден инструмент за откриване на дезинформация в социалните медии. Публикувана е и статия, в която са описани резултатите от работата им.
Стажът ми позволи да работя по реални изследователски задачи, което беше безценно за развитието на уменията и знанията ми в областта на откриването на дезинформация и инженеринга на данни. Това, което прави тази програма уникална, е шансът да се докоснеш до автентични изследователски проекти. В GATE на стажантите се дава възможност да приложат своите умения и знания към проблеми от реалния свят и да получат напътствия от експерти в областта.“

 

Александър Стойчев

 

Александър Стойчев е стажант в GATE от началото на април 2023 г. Работи по проекта за създаване в Института на тест-център за големи данни и изкуствен интелект на мрежата на НАТО DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic)  . Изпълнява административни задачи и прави проучвания по проекта.
Александър учи политология със специализация национална сигурност. Смята да се развива в сферата на сигурността и проектът на GATE за него е отлична възможност за първи стъпки в тази област.
В GATE имам възможност упражня това, което искам да бъде моя специализация и да работя в приятна и добра среда за развитие. Стажът ми харесва, с всеки изминал ден научавам нови неща за това как работи секторът на сигурността, а екипът в GATE е позитивен и приятелски настроен.

 

Михаела Жеркова

 

В периода март-април 2023 г. Михаела Жеркова е била на стаж в GATE и е работила по проекта „Българо-румънска обсерватория за дигитални медии – BROD“
Изпълнявала е задачи за синтез на информация и развитие на умения за структуриране. Изготвила е списък със споменавания на BROD в дигиталните медии.
Михаела се е насочила към професионално развитие в сферата на журналистиката. „Стажът в GATE ми помогна да развия умения за откриване на публикации в електронните медии, да търся информация за резултатите от проведени събития и конференции. Даде ми възможност да правя изводи за пълнотата и въздействието на дадена новина върху обществото.“
Избрала е стажа в GATE, защото в него вижда уникална възможност за надграждане на теоретичните й познания по журналистика. Привлякла я е възможността за комуникация в международна среда и обмена на идеи отвъд границата на региона и страната.
„За мен беше гордост да бъда наставлявана от български учени, които прилагат в работата си модели, основани на научни аргументи и висока експертиза“, споделя Михаела.