Дискусията ще събере на едно място водещи световни експерти, които ще разкрият как динамичното взаимодействие на иновативните технологии в градските цифрови двойници, променят планирането, проектирането и управлението на нашите градове.

Лекторите ще представят идеи, свързани с иновативния потенциал на градските цифрови двойници  и ИИ  и вдъхновение от тяхната синергия за преодоляване на предизвикателствата в развитието на съвременните градове и превръщането им в по-добро място за живеене за хората.

Основен лектор ще бъде Сиси Златанова – професор по програмата SHARP в Университета на Нов Южен Уелс (University of New South Wales (UNSW)).

Участници в дискусията ще бъдат:

  • Десислава Петрова-Антонова – професор по софтуерно инженерство във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ръководител на изследователското направление „Управление на данни“ и приложната област „Градове на бъдещето“ в GATE.
  • Андерс Лог – професор по изчислителна математика в Технологичния университет Чалмърс, Швеция.
  • Доц. Мила Коева – работи в областта на 3D данните за земята във Факултета по геоинформационни науки и наблюдение на Земята (ITC) на Университета в Твенте.

Модератор на дискусията ще бъде Бернд Кецлер, научен координатор на Центъра за цифрови двойници към Университета по технологии, Чармърс.

Темите от панела ще бъдат доразвити в семинар, на който изследователи от GATE ще представят практически казуси, свързани с ролята на градските цифрови двойници за постигането на устойчивите цели на града като намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на екологична градска среда, проектиране на удобни за живеене градски пространства – създаване на 15-минутни пешеходни градове и подходящи за пешеходци квартали, устойчивост на климата.

Още информация за панела и лекторите можете да намерите на https://forum.gate-ai.eu/