Целта на сесията беше да представи съвместната работа на GATE и неговите партньори за създаване на пространство за данни като средство за реализация на цифров двойник на града и да проучи открити въпроси, свързани с интегрирането на данни, метаданни и знания за домейна.

Сесията беше модерирана от Едуард Къри, главен изследовател в Insight Centre for Data Analytics и вицепрезидент на Big Data Value Association (BDVA). Във встъпителните си думи той представи визията за цифровите двойници и посочи оперативната съвместимост на данните като основно предизвикателство за вземане на интелигентни решения.

Основният доклад изнесе проф. Силвия Илиева, директор на Институт GATE. Тя представи проекта GATE за създаване на Център за върхови постижения и очерта основните му изследователски и приложни области. Проф. Илиева подчерта, че GATE работи за създаване на градско пространство за данни, като развива сътрудничество с различни заинтересовани страни за споделяне на данни. Тя също така посочи, че Лабораторията в градска среда на GATE е принос към съществуващата инфраструктура в София за събиране на разнородни данни.

Доц. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на изследователска група в GATE  и ръководител на пилотния проект „Цифров двойник на града”, очерта основния фокус на проекта – градското планиране и дизайн, и замърсяването на въздуха. „Параметричното градско планиране е съвместна работа между GATE и Софияплан, което е общинско предприятие, отговарящо за пространственото и стратегическото планиране на Столична община. Заедно с изследователите на Университета Чалмърс, Швация, се разработваме модели за динамика на флуидите на подградско ниво, способни да симулират ветрови поток и разпръскване на замърсители на въздуха“, отбеляза доц. Петрова-Антонова. Тя се концентрира върху технологичната рамка на 3D модел на град, базиран на семантични данни. Темата беше доразвита от Андерс Лог от Технологичния университет Чалмърс, Швеция, който представи Центъра за цифрови двойници на градовете в Гьотеборг. Той подчерта основните предизвикателства, свързани с данните, като собственост, качество и устойчивост.

Николай Николов, от SINTEF, Норвегия – партньор на GATE – разгледа няколко предпоставки за създаване на цифрови двойници, като динамични модели на данни, бази данни и образци за репликиране. Междудисциплинарните онтологии и семантичната интеграция на данни за сгради, инфраструктура, интелигентна мрежа, електроенергия и енергийна ефективност бяха във фокуса на Владимир Алексиев, от Ontotext, България – стратегически партньор на GATE.

Презентациите бяха последвани от оживена дискусия. Лекторите и модераторът стигнаха до извода, че създаването на пространство за данни в България ще се ускори чрез засилено сътрудничество за обмен на данни със заинтересованите страни.

Европейският форум на Big data Value Association (EBDVF) е знаково събитие на Европейската общност за изследвания и иновации в областта на големите данни и базиран на данни изкуствен интелект, организирано от Big Data Value Association и Европейската комисия (DG CNECT). Изданието за 2021 г. беше напълно достъпно онлайн и се проведе от 29 ноември до 3 декември. Темата на EBDVF 2021 беше „Дигитална трансформация, задвижвана от данни и изкуствен интелект“. Събитието събра професионалисти от индустрията, бизнеса, изследователи и политици от цяла Европа и други региони по света, за да даде тласък на политиките, както и на индустриалните и изследователски дейности в областта на данните и изкуствения интелект. Програмата беше структурирана така, че да включи стратегически аспекти на технологичните предизвикателства и въздействие, като засегна темите за надежден изкуствен интелект, пространства за данни, бизнес модели, управлявани от данни, стандартизация, обществено въздействие и много други.

Сесията „Пространства за данни, позволяващи цифрови двойници на градовете“ беше организирана в рамките на проекта GATE, който получава финансиране от програмата на Европейския съюз Horizon 2020 WIDESPREAD-2018-2020 TEAMING Phase 2 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.