Събитието беше организирано от сп. „Мениджър“ като широк национален дебат с участието на политици,  представители на фармацевтичната индустрия, работещи в сферата на здравеопазването, обществени и съсловни организации, водещи здравни и медицински експерти.

В рамките на презентационния панел, посветен на здравеопазването от следващо поколение, представители на фармацевтичната индустрия и технологични компании  разкриха нови подходи за прилагане на знания, новаторски решения и научни достижения за създаването на следващото поколение терапии, ранна диагностика, достъпно лечение за подобряване на физическото здраве и качеството на живот.

В последвалата дискусия панелистите изтъкнаха ролята на големите данни и изкуствения интелект за иновации при разработването на нови медикаменти и терапии. Представителите на фирмите Тева и IQVIA и GATE изразиха желание да се обединят за  общ пилотен проект и в края на годината да демонстрират добър пример за ново иновативно решение в областта на цифровото здравеопазване.

„Във времето на пандемията от Ковид-19 особено важно става споделянето на данните с цел предлагане на персонализирани терапии“, обобщи проф. Илиева.