Интерактивният куиз с въпроси в областта на големите данни и изкуствения интелект допълнително възбуди интереса на младите хора, много от които получиха награди за постигнат висок резултат.

Събитието бе организирано традиционно от кариерния център на ФМИ и премина под мотото  „Знам и искам да го докажа”. Сто организации се включиха в него в ролята на работодатели.