Първоначално сътрудничеството ще се фокусира върху обмен на знания и споделяне на данни в областта на отворените и пространствените данни, разработване и развитие на геопространствена референтна архитектура за оперативна съвместимост и технологична пространствена платформа в инфраструктурата на ДАЕУ.

Споразумението предвижда провеждане на регулярни срещи между служители на ДАЕУ и изследователи от Института GATE за обсъждане на възможностите за развитие на геоплатформата на ДАЕУ и единна платформа за данни на GATE, както и подпомагане осъществяването на национална стратегия за данни в контекста на Европейската стратегия за данни.

Друга сфера на взаимодействие ще бъде дефинирането на структура и съдържание на наборите от данни, които следва да се публикуват на платформите и порталите за данни, както и сътрудничество в изискванията и правилата за съхранение, обработване и визуализация на данни.

Двете институции съвместно ще проучват и анализират необходимостта от законодателни промени за създаване на по-благоприятни условия за взаимодействие между науката, образованието, администрацията и бизнеса.