В дискусия с представители на предприемаческата и иновационната екосистеми тя представи институт GATE с фокуса му върху приложения от обществена значимост с внедравяне в практиката за решаване на социални и икономически предизвикателства. „Мисията ни е да изградим ново поколение изследователи в областта на големите данни и изкуствения интелект, да създадем научноизследователска среда и култура, стимулираща създаването на иновации“, каза проф. Илиева.

Като основна предпоставка за иновациите, тя подчерта реализирането на модела на сътрудничество quadriple helix – освен technology push, трябва да има и market pull, т.е. иновациите да отговарят на нуждите и да са в полза на определени заинтересовани лица. Проф. Илиева даде примери за успешно сътрудничество – със Столична община, с технологични фирми и стартиращи компании в рамките на пилотния проект на GATE „Цифров двойник на града“.

„Целта ни като хъб за пространства за данни е да бъдем движеща сила в ангажирането на бизнеса и публичните и градските администрации, и да ускорим създаването на иновациите, базирани на споделянето на данни“, подчерта проф. Илиева.

Нейното послание към иновационната екосистема беше да се подобри сътрудничеството, диалога и толерантността към мнението на другите и се повиши доверието към ползата от научните изследвания и иновации за решаване на проблеми.

Във втората част на  уебинара беше представен Глобалният индекс на иновациите (ГИИ) като  основен ориентир за измерване на иновационното представяне на България.

Инициатор на събитието беше сдружение ИНКРЕДА, което работи за ускоряване развитието на предприемаческата и иновационна екосистеми в България. Съорганизатори са Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и независимата онлайн медия с фокус върху тек и стартъп екосистемите в Югоизточна Европа, The Recursive.