Отличието й беше връчено за създаването на институт GATE, който е първият Център за върхови постижения в Източна Европа в сферата на големите данни и изкуствения интелект.

„На първо място GATE е инвестиция в човешкия потенциал. В България имаме изключително много талантливи изследователи, които заслужават да бъдат подкрепяни, за да можем заедно да създадем мотивираща среда за развитие и да затвърдим позицията на нашата страна като иновационен център в региона“, отбеляза проф. Силвия Илиева, като благодари на БАИТ за високата оценка за работата й.

Институт GATE е създаден през 2019 г. като съвместна стратегическа инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и  Технологичният университет Чалмърс и Chalmers Industriteknik от Швеция. Днес  GATE извършва приложни изследвания в няколко направления: „Дигитално здравеопазване“, „Градове на бъдещето“, „Интелигентно правителство“, „Умна индустрия“.

Сред най-мащабните инициативи на института е създаването на първото в България пространство за споделяне на данни в градската среда – Urban data space. Пространството за данни осигурява сигурен и доверен обмен на данни между заинтересовани страни с цел създаване на нови бизнес модели и продукти, базирани да добавената стойност на данните. От 2022 г. Институтът е тестов център за нови технологии с двойно предназначение в рамките на гражданско-военния орган на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (DIANA).

От учебната 2023/2024 г., съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет, институтът  предлага иновативна магистърска програма „Технологии за големи данни“.

„Благодаря на екипа, който със сърце и душа стои зад работата на GATE. Ние сме първия Институт за големи данни и изкуствен интелект и първият Център за върхови постижения в Източна Европа Горда съм, че успяхме да поставим България на европейската и световна карта с нашите инициативи.“, каза още проф. Илиева.

Наградата за специален принос в развитието на информационните технологии бе връчена на проф. Силвия Илиева от Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk, първата българска компания-еднорог, оценена на 1 млрд. долара.