На сесията беше представен обзорен доклад на Европейската инвестиционна банка за инвестициите в развитието на ИТ инфраструктура. В последвалия дебат заедно с проф. Илиева участваха представители на държавната администрация и бизнеса. Бяха обсъдени предизвикателствата пред изработването на единен стандарт за постигане на киберсигурност в държавните институции.  Полемика предизвика въпросът за централизацията (в информационни или Data центрове) и децентрализацията на инфраструктурата за съхранение на данни. Отбелязано бе, че частните фирми решават този проблем като освен своите информационни центрове, използват  и облачни услуги. „Данните, които са с по-голяма степен на сигурност е добре да бъдат защитени при нас, а тези, които не са, могат да бъдат разпределени, за да се избегне по-скъпата им поддръжка“, отбеляза проф. Илиева. Тя запозна аудиторията с инициатива на Европейско ниво, която тръгва от големите компании и е свързана със създаването на пространство от данни. В него, при определени условия и стандарти, на базата на протоколи, собствениците на данни могат да ги споделят с други лица. „В този процес най-важно е доверието“, подчерта проф. Илиева.

По време на дебата беше засегната и темата за човешкия фактор, който трябва да защити ИТ инфраструктурата. Беше отбелязано, че не само високото заплащане привлича добрите  специалисти. „В нашия проект за цифров двойник на града младите хора се вдъхновяват от кауза – това е амбицията да се създаде цифровия двойник “, изтъкна проф. Илиева.  И добави, че Институтът дава възможност на изследователите да работят с технологии и данни , до които не биха имали достъп в други условия.

Дебатът завърши с признаването на ролята на ИТ инфраструктурата за успешното функциониране на много други инфраструктури и за качеството на живот на хората.