Проф. Илиева говори по темата за влиянието на изкуствения интелект  върху професиите на бъдещето, както и за уменията, които трябва да притежават хората, за да ги упражняват. Тя изтъкна, че изкуственият интелект е добър там, където има повтарящи се, рутинни дейности и в никакъв случай не може да измести естествения интелект на човека. „Изкуственият интелект може да предложи решения, но само човекът може да прецени дали те да се използват и как“, поясни проф. Илиева.

Директорът на GATE обясни, че за професиите на бъдещето особено значение ще имат личностите умения. Сред тях на първо място тя постави умението да учим, да се запознаваме по-бързо с новите технологии, да бъдем креативни и да мислим критично. Тя подчерта важността на образованието в сферата на големите данни и изкуствения интелект, както и ученето през целия живот.

Помолена да назове професии на бъдещето, проф. Илиева посочи „анализатор на цифровия град“, „детектив на данни“ и „брокер на данни“.

„Колкото повече технологии използваме, толкова по-хуманни трябва да бъдем“, каза в заключение проф. Илиева.