Класираните в индекса са определени на база публичен вот, в който тази година бяха подадени над 11 000 гласа в подкрепа на номинираните. Сред 100-те най-влиятелни ИТ личности в България са основатели на български софтуерни компании и проекти, технически директори на големи международни компании, лектори и обучители, както и основателите на най-големите софтуерни академии у нас и др.

Проф. Илиева създава и утвърждава заедно с екипа си институт GATE – първият Център за върхови постижения в Източна Европа в сферата на големите данни и изкуствения интелект. От 2024 г. тя е посланик на IDSA (Международната асоциация за пространствата от данни) – признание за приноса й в развитието на IDS-базираните пространства от данни.

Институтът е българският хъб на IDSA, обединяващ националните усилия за използване и споделяне на данни както в бизнеса, така и в обществено значими области.  GATE създава първото у нас пространство за споделяне на данни в градската среда – Urban Data Space и разработва първия цифров двойник на София.

От 2022 г. GATE е тестов център за нови технологии с двойно предназначение в рамките на гражданско-военния орган на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (DIANA).

От учебната 2023/2024 г., съвместно с ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, GATE  предлага иновативна магистърска програма „Технологии за големи данни“, чийто ръководител е проф. Силвия Илиева.

Институтът развива и своята Стажантска програма, чието ново издание предстои съвсем скоро и GATE ще отвори вратите на новата си високотехнологична сграда, за да посрещне и развие потенциала и уменията на следващото поколение млади таланти.