Сред темите на срещите и дискусиите бяха изграждането на пространство за данни в градска среда, свързана с пилотния проект на GATE за цифров двойник на града; представяне на инфраструктурата и технологичните компоненти, които поддържат пространствата от данни и разглеждане на възможности за съвместни проекти в програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“.

Посещението създаде възможност за плодотворно сътрудничество между GATE и TNO.