Основно предизвикателство пред сектора на здравеопазването, включително създаването на политики, са недостатъчните източници на дигитализирани данни за персонализирано, основано на доказателства планиране на политики и предоставяне на здравни грижи. Холистичната визия за цифрова трансформация, управлявана от данни в здравеопазването, изисква активно участие на всички заинтересовани страни – клиницисти, изследователи, иноватори и създатели на политики.

Панелът ангажира представители на заинтересованите страни в сектора на здравеопазването, които ще обсъдят как данните и споделянето на данни трансформират здравеопазването, като от една страна водят до нови задълбочени знания за механизмите на заболяванията и възможностите за тяхното лечение и от друга страна осигуряват създаването  на иновативни и сигурни цифрови решения, които са в основата на предоставянето на устойчиви здравни услуги. И всичко това е възможно чрез поддържащи политики, регулации и инвестиционни механизми на национално, регионално и европейско ниво.

Модератор на панела ще бъде Греъм Кемп, професор от Техническия университет Чалмърс, Швеция. Панелистите ще бъдат Димитриос Г. Катехакис, ръководител на Центъра за приложения и услуги за електронно здравеопазване, Институт по компютърни науки,/FORTH/ и директор на Гръцкия клъстер за цифрово здравеопазване; Джордан Кейн директор в BioCommercialisation Services, Швеция, Ирена Павлова и Георги Петков от Институт GATE.

За повече информация и регистрация https://forum.gate-ai.eu/