Това съвместно събитие беше организирано от City Futures Research Centre, Smart Cities and Infrastructure Cluster и Geospatial Research Innovation Development (GRID) в Университета на Нов Южен Уелс, Сидни. Неговата цел беше да обедини авангардни изследвания, опит и внедряване, свързани с градски и инфраструктурни данни, анализи, среди за сътрудничество и платформи за по-интелигентно вземане на решения на местно, национално и международно ниво.

На семинара, озаглавен „Enabling Digital Twins: Technologies, standards and governance for a sustainable lifecycle“, проведен на 18 октомври 2022 г., проф. Петрова-Антонова представи проекта GATE в сесията, посветена на Цифрови двойници за градове и градски региони. Следобед тя беше панелист в кръглата маса „Предизвикателства и възможности за пространствено активирани цифрови двойници“ заедно с някои известни имена в областта като Wayne Patterson, Ben Fox, Volker Coors, Thomas Kolbe и други.

Проф. Петрова-Антонова участва в основната конференция с две статии, едната от които в съавторство с Калоян Карамитов. Въз основа на статията Калоян изнесе презентация на тема „Оценка на пешеходната достъпност с помощта на пространствен и мрежов анализ: пример с град София“. Вторият доклад представя резултатите от магистърска дисертация под съвместното научно ръководство на проф. Петрова-Антонова и Мила Коева в рамките на Меморандума за разбирателство, подписан между институт GATE и Университета на Твенте. Проф. Петрова-Антонова също така ръководи сесията за Smart data modeling and simulation 1, във втория ден от основната конференция.

Конференцията за интелигентни данни и интелигентни градове (SDSC) е годишна международна конференция, която събира международни експерти по градски анализи, ГИС, цифрови двойници, интелигентни градове и наука за данни от водещи изследователски институти, за да обсъдят напредъка в методите и приложенията. Тя предоставя форум за обсъждане на използването на данни и технологии за планиране и оформяне на нашите бъдещи градове. SDSC е годишната конференция на Urban Data Management Society, общество на над 40 години.