Греъм Кемп, професор по наука за данни и изкуствен интелект в университета Чалмърс откри съвместния семинар „Нови политически и медийни изследвания: Експериментиране с методи на изкуствен интелект и теми от висок обществен интерес“. В първата сесия Ирина Темникова и Силвия Гаргова представиха резултатите от проекта TRACES – откриване на човешка дезинформация и текстови дълбоки фалшификати за език с по-нисък ресурс (български). Те говориха за създадените ресурси и оставащите предизвикателства и обясниха интердисциплинарните решения, включващи методи от лингвистиката, психолингвистиката, журналистиката, обработката на естествения език и машинното обучение. Доц. Милена Добрева и Руслана Маргова представиха гледната точка на ЕС за противодействието на дезинформацията и обясниха как се борят с нея в България и Румъния.

Борислав Банков говори за „Хибридните предизвикателства и НАТО“, а Кийт Кийли изнесе презентация „За разработване на рамка за сравнителни изследвания на дезинформационни наративи“.

Събитието включваше и презентации от шведски изследователи относно възможностите и предизвикателствата на журналистиката в епохата на изкуствения интелект, конспиративните вярвания сред гражданите относно общите избори в Швеция през 2022 г. и други теми, свързани с дезинформацията.