В продължение на няколко напрегнати дни, млади хора с будни умове от цяла Европа ще се състезават за намиране на най-добрите решения на проблемите в днешния и утрешния свят. Те ще формират екипи, които ще работят по предизвикателства, свързани с 5-те мисии на ЕС в светлината на Хоризонт Европа.

След обширен процес на подбор с над 730 кандидатури от 34 държави, най-накрая имената на избраните стотина участници бяха представени на EuroScience Open Forum 2022 (ESOF2022). Щастливи сме да съобщим, че сред избраните, които ще имат шанса да участват в първия TalentOn и да се изправят пред глобалните предизвикателства, е Мария Пантушева, признат изследовател в института GATE. Тя ще се състезава в Mission Arena 03 Climate-Neutral & Smart Cities. Тази област беше най-желаната и в нея за 24 места се бориха 238 кандидати. Освен това не всички страни от ЕС ще имат свои представители в надпреварата, но България е сред тези, които имат.

Мисиите на ЕС са нов начин за намиране на конкретни решения на някои от най-големите предизвикателства пред европейските общества. Те имат амбициозни цели и ще постигнат конкретни резултати до 2030 г.

Мисиите на ЕС ще подкрепят превръщането на Европа в по-зелен, по-здравословен, по-приобщаващ и устойчив континент. Те имат за цел да донесат осезаеми ползи за хората в Европа и да ангажират европейците в тяхното проектиране, изпълнение и мониторинг.