На 3 юли, от 17 часа, в новата високотехнологична сграда на GATE студентите от 4 курс специалност „Ландшафтна архитектура“ в УАСГ ще представят своите проекти, иновативни идеи и решения. Те ще  запознаят присъстващите с различните подходи към ландшафтния дизайн, базирани на теренни изследвания, проведени като част от предпроектното проучване. Ще демонстрират практически своите знания и умения за създаване на една по-устойчива и приятна среда.

Освен институт GATE, ФМИ, Физическия факултет и Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, в кампус „Лозенец“ са разположени и Центърът за върхови постижения  „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе), Центърът за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ – Clean&Circle, както и един от лабораторните комплекси на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии.

Жури, съставено от представител на УАСГ и на всички изследователски  структури  и факултети, разположени в кампус Лозенец, ще отличи трите най-добри идейни решения, които ще получат награди от GATE.

Целта на иницативата е да въвлече младите таланти в ладшафтната архитектура в реален казус, в който те да  покажат уменията си, като същевременно с това резултатът от работата им да е от реална полза за подобряване на това еблематично за науката място – то да стане по-зелено, по-красиво и вдъхновяващо.