Инстументариумът enRichMyData е интегриран комплект от оперативно съвместими инструменти и услуги, поддържащи целия жизнен цикъл на процесите за обогатяване на данни.

За да демонстрира своята практическа приложимост, наборът от инструменти enRichMyData се прилага към шест различни бизнес казуси, обхващащи дигитален маркетинг, производство, прогнозна поддръжка, обществени поръчки, иновационни екосистеми и обработка на минерали. Всеки казус има подробни технически спецификации, съобразени със специфични ключови показатели за ефективност (KPI), което позволява валидирането на ефективността на инструментариума в различни области.

Наборът от инструменти enRichMyData представлява значителен напредък в процеса на обогатяване на данни, като намалява входните бариери и го прави достъпен за по-широк кръг от заинтересовани страни, които срещат трудности при предоставянето на подходящи данни, необходими за аналитични решения.

Използването на иновативни технологии и инфраструктурни услуги дава възможност на потребителите лесно да дефинират мащабируеми и репликируеми процеси за обогатяване на данни. Инстументариумът намалява необходимостта от широк експертен опит и създава предпоставки да се демократизира достъпът до процесите на обогатяване на данни.

enRichMyData се координира от SINTEF AS (Норвегия), една от най-големите независими изследователски организации в Европа. Партньорите по проекта включват компании като Phillips (Холандия) и Bosch (Германия), специализирани в инженеринга и производството; Spend Network (Естония), доставчик на данни за обществени поръчки; JOT Internet Media (Испания), компания за дигитален маркетинг; CS Group (Румъния), компания за софтуерни услуги; Expert AI (Италия), технологична компания, специализирана в разбирането на естествен език; и Ontotext (България), компания за семантични технологии. Те имат пълната подкрепа на изследователските партньори, които освен SINTEF включват Университета на Милано Бикока (Италия), Института Йозеф Стефан (Словения), Университета на Копенхаген (Дания), Институт GATE (България) и групата BGRIMM Technology  (Китай).

Повече информация за enRichMyData