През 2022 г. институтът GATE към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, беше избран за тестови център на НАТО в областта на големите данни и изкуствения интелект като част от Ускорителя на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)). DIANA ще извлече бъдещи възможности от иновации с двойна употреба и ще създаде условия за развитие и укрепване на трансатлантическата иновационна екосистема. Експертният опит и проекти на Центъра за върхови постижения на НАТО ще осигурят на GATE ценна информация за най-новите приоритети на Алианса в областта на нововъзникващите и пробивни технологии и ще укрепят позицията на Института като тестови център на DIANA и в други области.

Рамковото споразумение беше подписано от директора на институт GATE, проф. Силвия Илиева и директора на Центъра за върхови постижения на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, полковник Орлин Николов.

Проф. Илиева подчерта важността на сътрудничеството между GATE и Центъра за върхови постижения на НАТО. Мисията на института да бъде мост между науката, индустрията и обществото се вписва в по-широкия подход на НАТО към нововъзникващите и пробивни технологии, включително работата на Центъра.

Партньорството на GATE с Центъра има потенциала да допринесе за нашите национални приоритети, като например преодоляване на разликата в технологичното темпо на развитие между отделните съюзници в Алианса.

Проф. Илиева изтъкна опита и експертизата на Института, отговарящи на приоритетните области на DIANA и на Центъра за върхови постижения на НАТО. Сред тях са сигурният обмен на информация и устойчивостта на критичната инфраструктура. GATE е генератор на редица инициативи като първото българско пространство от данни. Той също така оглавява регионален хъб за борба с дезинформацията и като част от своята приложна изследователска област „Градове на бъдещето“ разработва иновации, за да подпомогне ефективното планиране и устойчивостта на градската инфраструктура за подобряване на качеството на живот на гражданите.