От 23 до 27 януари 2023 г. Институтът ще бъде домакин на четири взаимно допълващи се събития:

  • В Деня на отворените врати на 23 януари 2023 г, можете да научите какво прави GATE в областта на изследването на дезинформацията и какви се постиженията му (Заседателна зала 1, Софийски университет, Ректорат, 10.00 – 13.00 ч)
  • Зимният семинар на 25-26 януари ще запознае участниците с методи и средства за разпознаване на дезинформация и фалшива информация. Обучението е по проекта TRACES, финансиран от AI4Media. (Огледална зала, Софийски университет, Ректорат)
  • На 26 и 27 януари, ще поставим началото на нов проект (BROD), в който GATE ще се развие като регионален хъб за борба с дезинформацията. Проектът се финансира от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация.
  • Кръгла маса на 26 януари ще обсъди Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията на Европейската комисия (Заседателна зала 1, Софийски университет, Ректорат, 16.30 – 18.00 ч)

Учените от екипа за откриване и изследване на дезинформация в GATE ще разкажат за вълнуващата си работа и за проектите, по които работят. Посетителите на „Отворените врати“ ще бъдат запознати с темата чрез интерактивни игри и забавни викторини.

Двудневният семинар за разпознаване на дезинформация и невярна информация ще срещне участниците с проф. д-р Калина Бончева, световно признат учен в областта и ръководител на групата по обработка на естествен език към Департамента по компютърни науки на Университета в Шефилд. Полковник доц. д-р Петко Димов – директор на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Георги Сава Раковски“ ще представи ръководство за борба с фалшивите новини на български език. Христина Шушков, специалист по криминална лингвистика, ще разкрие специализирани похвати за разпознаване на невярна информация. Адвокатът Елеонора Матейна ще обясни как се разобличават в България и в ЕС разпространителите на невярна информация.  Семинарът ще отбележи успешното завършване на проекта на GATE TRACES, който открива следи от дезинформация в българските социални медии.

В края на седмицата „Обединени срещу дезинформацията“ ще се състои първата среща по новия проект, координиран от GATE, за създаване на Българо-румънска обсерватория за дигитални медии (BROD). Проектът включва 12 партньори от пет европейски страни, сред които Агенция „Франс прес“ и Българска национална телевизия, и ще продължи до 31 май 2025. Проектът има за цел да създаде мултинационален, многостранен и мултидисциплинарен регионален хъб за откриване, анализиране и борба с дезинформацията, разпространявана в България и Румъния. BROD ще предлага водеща в световен мащаб експертиза, локално адаптирани многоезични инструменти и възможности за бързо откриване и анализ на кампании за дезинформация и ще  допринася за работата на Европейската обсерватория за дигитални медии (EDMO).

През 2018 г. Европейската комисия въведе Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, насочен към по-широко сътрудничество за решения на проблема с дезинформацията и участието на технологичните компании в основата на цифровите медии. Двадесет и една компании, включително Google, Facebook и Twitter, се ангажираха с Кодекса. Кръглата маса на 26 януари (16.30 – 18.00 ч) кани заинтересовани страни от технологичния, медийния и академичния сектор, неправителствени организации и всички заинтересовани граждани да се присъединят към обсъждането  на Кодекса и дискусията относно специфичните възможности и предизвикателства в България и Румъния.