По време на стажа те ще се сблъскат с реални казуси и съвместно с изследователите на GATE ще работят по иновативни проекти като „Цифров двойник на града“. В него се разработват  интелигентни модели, които подпомагат планирането, проектирането, симулирането и анализа на всички измерения на града, използвайки потенциала на големите данни и изкуствения интелект.

Директорът на GATE, проф. Силвия Илиева, представи дейностите на Института и пожела на стажантите да постигнат високи резултати в работата си.