Завършилите магистри ще могат да работят ефективно като аналитици и инженери на данни, експерти по машинно обучение и обработката на естествен език, учени в сферата на данните.

Предвид постоянно разширяващата се палитра на икономически и социални приложения на големите данни, съвсем скоро вече няма да има професия или специалност, която да не се нуждае от подобна експертиза и неслучайно недостигът на специалисти в областта на данните бележи двуцифрен ръст всяка година“, акцентира директорът на институт GATE и ръководител на магистърската програма  “Технологии за големи данни“ проф. Силвия Илиева.

Завършилите магистри ще могат да заемат различни позиции в организации, разработващи проекти, базирани на данни и изкуствен интелект, както и в компании и в публичната администрация. Заедно с това те ще бъдат подготвени както за изследователска, така и за преподавателска дейност.  Ще могат успешно да се реализират и като мениджъри по обработка на данни в целия социално-икономически спектър. Необходимостта от такива експерти несъмнено ще расте и то с високи темпове с оглед на тенденциите на дигиталната икономика и трансформацията на пазара на труда.

„Динамичното развитие на технологиите води до необходимост от нов вид специалисти, които да притежават нужната квалификация, умения и опит тук и сега, за да прилагат и управляват развитието на изкуствения интелект в полза на хората в значими за обществото сфери, като здравеопазване, образование, устойчива градска среда, развитието на различни видове индустрии и бизнеси“, добавя още проф. Илиева.

Ето защо магистърската програма „Технологии за големи данни“ включва освен лекционни курсове на водещи български и международни учени и експерти в сферата на големите данни, и работа по реални практически казуси и проекти в иновативни лаборатории и платформа за големи данни. Така студентите ще имат възможността да усвоят технологии и да създават решения, базирани на тях, а споделеният опит и работа с ментори от водещи компании в тази област ще им позволи да добият необходимата увереност, че са подготвени за реализация на реални сценарии в сферата на данните.

В рамките на три семестъра бъдещите магистри ще добият професионална компетентност и умения за управление на данни, тяхната обработка и разработване на различни системи, базирани на големи данни и изкуствен интелект.