Проф. Илиева представи GATE и ролята му за развитието на екосистемата на изкуствения интелект в България и региона. Тя изтъкна усилията на Института да привлече български учени, завършили или работещи в чужбина, като им осигури не само отлична инфраструктура, но и възможности да работят върху предизвикателни проблеми с видима полза за обществото. Като положителен опит на GATE в обучението и развитието на младите изследователи, проф. Илиева сподели за стажантската програма на Института, както и за плановете му да създаде схема за докторантури, финансирани от индустрията. В панела участваха още представители на Полша, Унгария, Чехия и Румъния, които обсъдиха въпроси, свързани с отлива на млади учени от региона към други страни,  възможностите за финансиране на научните изследвания, сътрудничеството в региона и др.

Дните на изкуствения интелект в Румъния са ежегодно събитие, чиято цел е да укрепи общността на изкуствения интелект в страната и да увеличи нейното въздействие в международната екосистема за изкуствен интелект, като обедини изследователи, предприемачи и политици от страната и чужбина.