Като част от мрежата на DIANA (мрежа от тестови и аналитични центрове за подпомагане намирането на решения на критични за трансатлантическата сигурност технологии на базата на сътрудничество между индустрията, стартъп компаниите и научните среди), GATE ще приема новатори от целия Алианс, които да тестват своите разработки с цел оценка, валидиране и верификация.

По време на визитата си Мориц Цимерман ще проведе и двустранна среща с директора на GATE,  професор д-р Силвия Илиева, и нейния екип. Ще бъдат дискутирани конкретните стъпки, които GATE прави, за да изпълни мисията си на свързващо звено между науката, индустрията и обществото, която се вписва във визията на DIANA. Ще бъдат очертани и бъдещите планове как ролята на GATE като тестови център на НАТО ще допринесе за националните ни приоритети като преодоляването на разликата в технологичния темп на развитие на отделните съюзници в Алианса.

Програмата на посещението на Мориц Цимерман в България включва и негово участие в Конференцията за иновациите в отбранителната индустрия,  организирана на 16 ноември, от 9.30 часа,  във Военния клуб от Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, другият елемент на DIANA в България.

Визитата и конференцията са възможност за представяне на ползите за компании, стартъпи и предприемачи от участие в DIANA. Освен, че издига престижа на България като надежден съюзник, установяването на тестови център на НАТО в сферата на големите данни и изкуствения интелект в страната има потенциала да привлече нови инвестиции и да осигури достъп на България до най-новите технологии в целия Алианс. Участието на България в DIANA също гарантира свободата и сигурността на българските граждани, както и тези в останалите 30 държави-членки на НАТО.