По-рано този месец GATE бе разпознат като тестови център в сферата на големите данни и изкуствения интелект от мрежата DIANA, заедно с Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, чийто директор полковник доц. д.н. Борислав Генов също участва в срещата при президента.

По думите на президента двата тестови центъра у нас са добра основа за включване на страната ни във въвеждането на нови високотехнологични решения в областта на сигурността и отбраната.

На срещата двата института очертаха основните направления, по които планират да работят, за да допринесат за престижа на България като надежден и активен съюзник в сферата на иновациите, както и да подпомогнат развитието на технологичния потенциал на целия Алианс.