Панелът ще направи разбор на различните пробивни технологии в петте домейна за провеждане на операции – земя, вода, въздух, киберпространство и космос, както и на трите оперативни измерения – физическото, виртуалното и когнитивното.

Дискусията ще разкрие важността на идентифицирането и оценката на различните пробивни технологии не само като заплаха пред сигурността, но и ролята им за по-ефективен отбранителен сектор. Ще бъдат обсъдени предизвикателствата и  ползите от внедряването на пробивни технологии и ще бъде представен примера на гражданско-военния орган на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (DIANA). Панелът ще завърши с обсъждане на концепцията за „устойчивостта“ в сигурността и отбраната, като подчертае необходимостта от иновативни технологични решения за справяне с новите заплахи пред сигурността.

Основен лектор в панела ще бъде проф. Дийф Чана, управляващ директор на Ускорителя на иновациите в отбраната на НАТО за Северния Атлантик (DIANA). Участници в панела са полк. д-р Борислав Генов, Институт по отбрана; Владимир Петков, Chief Data Officer в Updata One, CEO в Identrics; Тодор Брешков, LAUNCHub Ventures; полк. Костадин Лазаров, Център за високи постижения на НАТО за управление на кризи и реакция при бедствия.

Панелът ще се модерира от доц. Велизар Шаламанов, зам. директор на Института за информационни и комуникационни технологии, БАН.

За повече информация и регистрация https://forum.gate-ai.eu/