Участниците в панела „Оценка на Кодекса за изпълнение на дейностите (КИД) за противодействие на дезинформацията в България и Румъния – проверка на съответствието, картографиране на предизвикателствата и формулиране на очакванията“ ще представят оригинални разработки на Института GATE и  Българо-румънската обсерватория за дигитални медии (BRODhub) относно оценката на спазването на Кодекса. Експерти от ЕК и от Европейската обсерватория за дигитални медии (EDMO) ще разгледат темата в по-широк европейски контекст, като ще представят текущи и развиващи се практики за оценка на прилагането на Кодекса, включително разработването на методологии.

Панелистите ще обсъдят важността на сътрудничеството в рамките на EDMO и диалога с политиците и платформите за ефективно справяне с този проблем.

Основни гости на панела ще бъдат програмният директор на Европейската обсерватория за дигитални медии (EDMO) Пауло Чезарини и Паула Гори от ЕДМО, както и Калина Бончева от Консултативния съвет на ЕДМО. Ще имаме удоволствието да споделим повече за работата на нашите партньори от Румъния, благодарение на Маделина Ботан от Националното училище по политически и административни науки (SNSPA), както и от България – в лицето на Тодор Галев от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), а също и Мария Колева от Българската национална телевизия (БНТ). Панелът ще се модерира от Кийт Кайли – опитен изследовател от GATE и научен координатор на проекта БРОД.

Панелът ще започне в 13.30 ч на 6 декември 2023 г. Работният език е английски. Събитието ще се проведе в новата сграда на Институт GATE на бул. „Джеймс Баучер“ 5.

За повече информация и регистрация https://forum.gate-ai.eu/