Тя се включи в първия колективен разказ с фокус върху вселената на човека на фона на  устремното развитие на технологиите, заедно с други утвърдени лидери и визионери в лицето на Калин Димчев, Country Manager Lead в CEE Multi-Country region и Microsoft Country Manager в България; Петър Торнев, управляващ директор на Технологичния център на „Аксенчър“, Карел Крал, главен изпълнителен директор на „Електрохолд България“; Доц. д-р Владимир Божилов, астрофизик, зам.-декан на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и преподавател в катедра „Астрономия“; Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ и на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens за България, Северна Македония и Украйна.

Проф. Илиева разказа как новите технологии променят света и перспективата пред различните области от икономиката, образованието и живота на хората с развитието на изкуствения интелект, дигитализацията и свързаността. Тя открои ролята на данните и начините, по които те могат да допринесат да живеем по-добре и по-качествено.

Проф. Илиева обърна внимание на предизвикателствата, пред които е изправен светът като климатичните промени, увеличаващата се концентрация на населението в големите градове, огромното количество въглеродни емисии в резултат на това и възможните решения чрез използване на потенциала на изкуствения интелект в направленията, в които работи GATE – „Дигитално здравеопазване“, „Градове на бъдещето“, „Интелигентно правителство“, „Умна индустрия“. Тя разказа за възможностите, които дава „Цифровият двойник на града“, разработван за първи път за София от GATE –  цифрово копие на пулса на столицата, неговата динамика и на всички процеси, случващи се в тази сложна система. Различните триизмерни модели и възможни сценарии, ако бъдат взети под внимание, биха могли да променят качеството на живот на хората.

В контекста на създаденото от GATE първо в България пространство за споделяне на данни в градската среда – Urban data space, проф. Илиева отбеляза, че гарантираният сигурен и доверен обмен на данни между различни заинтересовани страни може да допринесе за създаване на нови успешни бизнес модели и продукти, базирани да добавената стойност на данните.