Тя е оборудвана с четири сензора за електрохимична концентрация на газ (CO, NO2, O3, SO2) и сензор за прахови частици, използващ технология за лазерно разсейване за откриване на частици (PM1, PM2.5 и PM10).

Станцията също така осигурява измервания на температурата на околната среда, относителната влажност, налягането, концентрацията на въглероден двуокис, нивата на валежи, скоростта и посоката на вятъра и нивата на шума.

Още 11 станции са в процес на инсталиране.