Специални гости на събитието ще бъдат:

  • проф. Николай Денков, министър на образованието и науката;
  • д-р Мануел Алейшо, Генерална дирекция за научни изследвания и иновации, Европейска комисия;
  • проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“;
  • Константин Павлов, кмет на община Лозенец.

На обща застроена площ от 602 кв. м., разположена на четири етажа, сградата ще предлага лаборатории, зали за обучения и срещи, и специализирано оборудване.

 

Още за новата сграда на GATE 

Проект на новата сграда на GATE (видео)