Постиженията си за изминалата година Институтът представи в четири дискусионни панела: – „Големи данни и изкуствен интелект“. „Цифрови двойници на града: Постижения и дигитални възможности“, „Възможности и перспективи в дигиталното здравеопазване“, „Изследване на дезинформацията и политически отговори на Балканите“. Програмата включваше и представяне на европейски центрове за върхови постижения и стартъп компании, работещи в областта на големите данни, с които институтът има установени партньорства.

В първата част на конференцията директорът на GATE, проф. Силвия Илиева, представи постиженията на Института за изминалата година.
Институт GATE се стреми да работи с водещите институции на европейско и световно ниво във всяка от своите научни области. Представители на такива институции, като Технологичния университет Чалмърс и община Хелзинки, бяха сред участниците в панелите на годишния форум, както и български учени, които работят в чужбина.
През изминалата година GATE е назначил общо 29 изследователи, които работят по значими за обществото проблеми. Благодарение на тях са публикувани над 10 статии във водещи научни издания. GATE е подал 15 проектни предложения в конкурси за финансиране и е спечелил средства за 5 от тях. Институтът е член на Big Data Value Association и на International Data Spaces Association, за които е хъб за България. Основната цел на GATE е да създаде развиваща се европейска екосистема, която да бъде мост между индустрията и научната общност. Затова Институтът укрепва стратегическото си партньорство с технологични компании като SAP Labs – Bulgaria, Bosch, Ontotext и Rila Solutions, които предоставят ресурси в помощ на научните разработки на GATE. Наскоро бе подписано и споразумение за сътрудничество със Столична община като част от Стратегията за дигитализация на София.
През следващата година предстои да бъде построена сграда за института, където ще се развива научната му дейност и ще бъдат разположени иновационните му лаборатории. Те ще бъдат отворени за студенти и партньори за демонстрация, експериментиране и тестване на нови технологии и решения. Проектът на сградата вече е готов, а построяването ѝ е планирано да започне през пролетта на 2021 г.
Освен построяването на сградата, плановете на институт GATE за следващата година са да привлече още млади таланти и вече установени изследователи.

„Тазгодишният форум бе първото голямо събитие на Института, което планираме да организираме всяка година, като надграждаме основните теми и привличаме интересни за публиката гости, с които да обединяваме усилия за по-добри и работещи решения.“ , каза проф. Силвия Илиев.

Специално участие в събитието взе Петер Дрьол, директор по просперитета, Дирекция научни изследвания и иновации в Европейската комисия. Той изтъкна значението на инвестициите в иновации и научни изследвания. „ЕС трябва да работи като едно цяло по отношение на плановете за инвестиции в сферата на големите данни и изкуствения интелект, защото само така можем да бъдем успешни. От страна на Европейския съюз, ние искаме да виждаме, че центровете за върхови постижения в сферата стават все по-силни, за да можем да създадем хъб за изкуствен интелект в Европа. Затова се надявам един ден, когато можем отново да пътуваме свободно, да имаме възможността да се срещнем и да обсъдим как да работим заедно и да развиваме това, което правите вие в България.“, каза Петер Дрьол.

Обръщение към института и събитието, направи и Карина Ангелиева, зам. министър на образованието и науката в България. Тя изтъкна подкрепата на правителството за проекти като GATE и даде висока оценка на работата на Института и неговия директор.“ Големите данни и изкуственият интелект са сфери, които ние политиците често подценяваме. Като иновативна и модерна материя, ние често мислим, че нещата просто се случват от само себе си. Но за да развиваме този потенциал, който имаме в Европа, трябва да се създават регулации и инструменти, трябва да се инвестира в университетите и изследователските центрове, да се инвестира в хората и уменията им да работят с тези данни. Затова и плановете ни за следващия период са да инвестираме повече в партньорствата между науката и бизнеса. Тези партньорства са от голяма важност, особено в сферата на големите данни и изкуствения интелект и смятам, че в основата им трябва да бъдат човешките ресурси и уменията.“, подчерта Карина Ангелиева

Над 300 участници – основно от научноизследователски институции и технологични компании – се регистрираха за събитието, за да участват в обсъждането на четири основни теми в сферата на големите данни и изкуствения интелект.

 

Запис на събитието можете да видите тук: