Събитието беше организирано от Area of Advance Information and Communication Technology на Chalmers University of Technology и Chalmers Industriteknik, които са партньори на GATE. Желаните резултати от семинара бяха успешно постигнати – бяха открити и обсъдени нови възможности за сътрудничество в рамките на стратегическите теми на GATE.

Събитието проправи пътя към редица съвместни сесии между изследователи от Чалмърс и Софийския университет, за определяне на общи изследователски теми и планиране на посещения за обмен на ноу-хау.