Целта му беше да изследва някои от най-новите разработки в приложенията на големи данни и изкуствен интелект, както и на методите за машинно и дълбоко обучение, в областта на дигиталното здравеопазване и биомедицинските изследвания.

Организаторите от Института GATE и Biotech Atelier представиха учени от водещи академични и медицински институции от България, Швеция и САЩ.

Семинарът беше организиран в две сесии: „Големи данни в генетиката“ и „Изкуствен интелект  за когнитивни заболявания“. Директорът на института GATE, проф. Силвия Илиева откри семинара с встъпителна презентация за основните области на научноизследователска и приложна дейност на института. Тя също така представи накратко текущите проекти и партньорства на института в областта на дигиталното здравеопазване.

Първата сесия „Големи данни в генетиката“ беше модерирана от доц. Деян Палежев, ръководител на приложна област „Дигитално здравеопазване“ в Института GATE. Сесията включваше презентации на изтъкнати лектори като д-р Александър Еккерт Урбан от Станфордския университет (САЩ), д-р Иван Иванов от Тексаския университет A&M (САЩ) и Томас Коларусо, съосновател и изпълнителен директор на Bio-AI Health (САЩ)

Втората сесия „Изкуствен интелект за когнитивни заболявания“ беше модерирана от проф. Греъм Кемп от Технологичния университет  „Чалмърс“, Швеция (един от партньорите, основатели на Института GATE). Тя включваше презентация от д-р Тодор Кунчев от Университетската болница Александровска (България), който представи някои клинични аспекти на управлението на деменцията и проследяването й в България, както и възможностите за дигитализация. Фредрик Йохансон от Технологичния университет  „Чалмърс“ (Швеция) наблегна на възможностите на машинното обучение за прогнозиране на прогресията на болестта на Алцхаймер. Доц. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на научната група „Управление на данни“ в Института GATE, представи текущите проекти на GATE, свързани с цифрово моделиране на пациенти с когнитивни нарушения.

Всяка от сесиите привлече аудитория от над 50 участници. И двете сесии бяха последвани от дискусия.