Освен запознаване на всички партньори с работата на центъра, основната цел на събитието беше да постави началото на дискусиите по конкретни изследователски дейности.

Центърът за цифрови градове-близнаци, чийто домакин е Chalmers, е един от двадесет и един центрове за компетентност, финансирани от VINNOVA, шведската агенция за иновации. Центърът цели да създаде цифрови градски двойници като основа за цифрово планиране, проектиране, изграждане и управление на устойчиви, интелигентни и приобщаващи шведски градове и региони. Софийският университет участва с изследователи от Института GATE. GATE ще допринесе експертиза в 3D моделирането, симулацията и интелигентното градско управление.