Важните и интересни дискусии бяха фокусирани върху текущото състояние и по-нататъшното развитие на изследванията в областите „Градове на бъдещето“, „Дезинформация“, „Културно наследство“, „Инженеринг на големи данни“ и „Пространства от данни“. Темите за бизнес развитие включваха въпроси, свързани с интелектуалните активи, изследванията по договори, създаването на спинофи, тестов център на НАТО, SWOT анализ на търсенето и „Интелигентна индустрия“, Пространство от данни и Хъб за цифрови иновации.

Изказваме благодарност на членовете на двата борда за тяхното ценно сътрудничество!