Като съорганизатори на второто издание на конференцията, която се проведе на 7 ноември в София, се включиха също компаниите IdentricsOntotext и Sensika.

Събитието бе открито от Тодор Тагарев, Министър на отбраната на Република България и  Божидар Божанов, Председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии в Народното събрание на Република България. Те подчертаха важността на темата за дезинформацията и дадоха примери с глобални дезинформационни кампании като тази за войната в Украйна.

Един от акцентите на форума беше съществуващата и необходимата регулаторна рамка за противодействие на разпространяваното неистинно съдържание. В този контекст Васил Величков (Sensika) представи изискванията на Акта за цифрови услуги и как ще се приложи той в България.

Тодор Галев (Център за изследване на демокрацията) разгледа механизмите и технологичните средства, които превръщат фалшивите новини в печеливш бизнес.

Особен интерес предизвикаха изследванията и анализа на техники за представяне на подвеждащо съдържание по време на  местните избори в България (Тодор Киряков, Девора Коцева, A Data Pro), както и изследването на настроенията в обществото към приемането на еврото и разпространението на пропаганда „за“ и „против“ европейската валута (Кийт Кайли, Институт GATE).

В сесията, посветена на технологиите, Identrics, Ontotext и Sensika представиха свои технологични решения и инструменти за откриване и борба с дезинформацията. Ирина Темникова, (Институт GATE) представи резултатите от проект на Института  за автоматичното откриване на следи от целенасочено разпространявана невярна информация в текстов формат на български език в социалните медии. Инструментариумът включва откриване на следи както на целенасочена дезинформация, написана от хора, така и на такава, генерирана с дийпфейк технологии.

 

Проектът е финансиран от Европейския съюз по договор номер: 101083730 – BROD. Този документ отразява само възгледите на независимия Консорциум и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук.