Лятната стажантска програма на GATE приключи със семинар, на който стажантите разказаха по какви научни задачи са работили, какви резултати са постигнали и с какви предизвикателства са се сблъскали.

Стажантите оцениха високо възможността да се включат в текущи научни проекти и да изпълняват реални задачи, както и работата си в екипи от  водещи професионалисти в съответната област.

Те определиха стажа си в GATE като „изключително обогатяващ“, „единствено по рода си преживяване“ и „плеяда от знания, приложени мъдро в услуга на обществото“.

GATE благодари на своите стажантите за усърдието и ентусиазма им, пожелава им много успехи и се надява, че и в бъдеще те ще са полезни на Института.