В откриването на конференцията взеха участие президентът на Република България, министър-председателят, заместник министър-председателят и министър на външните работи и министърът на отбраната.

По време на дискусионния панел проф. Илиева подчерта, че GATE, в ролята си на тестов център на НАТО в сферата на големите данни и изкуствения интелект в България, има потенциала да привлече нови инвестиции и да осигури достъп на страната до най-новите технологии и добри практики в целия Алианс.

„Успешни български иноватори и компании могат да получат международно признание и да бъдат представени на нови пазари в Западна Европа и отвъд океана“, добави тя.

Директорът на GATE определи изграждането на устойчиви партньорства с български иноватори, предприемачи и инвеститори, които да се запознаят с ползите от екосистемата на DIANA, за една от основните цели на Института.

Събитието събра представители на държавната администрация, неправителствения сектор и българския бизнес, за да бъдат отбелязани успехите на страната ни през последните 20 години и да бъде очертано бъдещото й развитие като съюзник в НАТО. Акцент бе поставен върху постиженията на НАТО като лидер в научния и технологичния сектор и участието на България в успешни инициативи на Алианса в сфери като киберсигурност, научни изследвания, изкуствен интелект, kосмос.