В речта си директорът на Института проф. Силвия Илиева се фокусира върху текущите постижения и предизвикателства в научно-приложната област на GATE „Градове на бъдещето“.

„Устойчивото проектиране и трансформация на градовете изисква прилагането на нови цифрови инструменти, базирани на математическо моделиране, симулация и оптимизация“, посочи проф. Илиева. Цифровите двойници на градовете предоставят нови начини за изпълнение на тези задачи чрез по-интегриран приобщаващ и усъвършенстван подход. Внедряването на технологията „Цифров двойник“ изисква смислено интегриране на огромен обем данни с висока стойност, включително публични, бизнес данни и данни на гражданите, за ключови дейности като развитие на градската инфраструктура и поддържане на чистотата на въздуха, мобилност, строителство, енергийна ефективност и др.

„Цифровите двойници на градовете допринасят за изграждането на по-добри за живеене, приобщаващи, безопасни и устойчиви градове“, заключи проф. Илиева.

Transform4Europe e консорциум, който включва седем университета от различни региони в Европа. СУ „Св. Климент Охридски“беше домакин на първата годишна докторантска конференция на Transform4Europe „Обществени трансформации и устойчиво развитие с отношение към околната среда в дигиталната ера след Covid-19“. Конференцията беше тематично свързана с трите основни области на Transform4Europe: Обществена трансформация, изграждане на общност и включване; Дигитална трансформация и интелигентни региони; Трансформация и устойчивост на околната среда.