Конференцията беше организирана от консорциума на проекта BEYOND 4.0 и Българската академия на науките (в сътрудничество с Европейската школа за социални иновации ESSI, Европейската мрежа за иновации на работното място EUWIN и други мрежи и проекти като Paradigms 4.0). Нейната  цел беше да даде възможност на международните изследователи в социалните науки да обменят резултати от скорошни изследвания в различни области относно последиците от дигиталната трансформация върху работата и заетостта.

Проф. Илиева взе участие в кръглата маса на заинтересованите страни „Индустрия 5.0 през погледа на политиците и социалните партньори“. Тя представи GATE и неговите научно-приложни области, като се фокусира върху приложната област „Умна индустрия“, която е базирана на Индустрия 4.0. „В приложната ни област „ Умна индустрия“ GATE анализира потребностите на индустрията от дигитална трансформация и приложения за големи данни и това са първите стъпки за изграждане на мост между правителството, академичните среди и бизнеса”, обясни проф. Илиева.

Тя посочи, че споделянето на данни е стимул и стълб на Индустрия 4.0 и подчерта значението на повишаването на осведомеността за споделяне на данни чрез съвместни инициативи със заинтересованите страни. „Като национален хъб фасилитатор на International Data Spaces Association (IDSA) GATE насърчава споделянето на данни на европейско ниво и като официален иновационен хъб GATE ще въведе иновации в МСП и ще осигури среда за експерименти и тестване“, каза проф. Илиева в заключение.

Проектът BEYOND 4.0 има за цел да помогне за постигането на приобщаващо европейско бъдеще, като изследва въздействието на новите технологии върху бъдещето на работните места, бизнес моделите и благосъстоянието.