Събитието се състоя от 8 до 10 декември 2023 г. и целта му бе да насърчи връзката между информационните технологии и компании, работещи в сферите на архитектурата, строителството, мобилността и градското планиране.

В продължение на 3 дни 33 участника, разпределени в 6 отбора работиха по 6 проекта. Обединиха се над 20 различни експертизи – основно в областта на градската среда, следвани от ИТ експерти и участници със смесена експертиза. Три-членно жури оцени разработките и излъчи най-добрите.

Събитието протече с много динамика, разнообразие и настроение в присъствието на над 50 гости. Хакатонът привлече два  спонсора и 13 партньори.

Вече започваме подготовката за следващото събитие през 2024, когато очакваме дори по-силно включване от повече участници, партньори и спонсори, още по-интересни теми, по-разнообразни експертизи, и невероятни проекти“, каза Калоян Карамитов, ръководител на Лабораторията за градска среда в GATE и един от организаторите на хакатона.

AEC хакатона е един от инструментите за насърчаване диалога и мултидисциплинарността в сферата на градската среда със силен фокус върху съвременните технологии.

Хакатонът се провежда вече над 10 г. в различни градове по света. С над 50 глобални събития, AEC Hackathon е водещата платформа за отворени иновации в градската среда.