Виртуалното събитие беше организирано от Българския дипломатически институт, Министерството на външните работи на Република България и сдружение „Дигитална Национална Коалиция. Като част от подготовката на България за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) форумът се фокусира върху необходимите стъпки за постигането на дигитална трансформация и изкуствения интелект като един от основните двигатели и важен фактор за осигуряване на конкурентоспособност на европейската икономика. На събитието бяха очертани конкретни насоки по пътя на България към дигитализация в съответствие с глобалните стандарти на ОИСР и бяха представени успешни примери на междусекторно сътрудничество за ефективно прилагане на науката за данните и изкуствения интелект в работещи решения.

GATE беше представен от директора на Института, проф. Силвия Илиева, която изтъкна ролята му за укрепване на капацитета в областта на изкуствения интелект и по-конкретно за създаването на нови по-технологично и практично ориентирани магистърски и докторантски програми с подкрепата на индустрията и партньорски европейски университети. „GATE е инвестиция в хората и той ще създаде средата за развитие на младите таланти и на техните идеи“, подчерта проф. Илиева като поясни и че към Института ще се създават спиноф фирми. Като пример за успешно междусекторно сътрудничество, проф. Илиева посочи пилотния проект на GATE „Цифров двойник на града“, който се реализира в сътрудничество със Столична община, Софияплан, стартъп фирми и с индустрията и е насочен към подпомагане решаването на реални проблеми на райони и общини.

„Професията „изследовател“ в областта на големите данни и изкуствения интелект е перспективна, ще се развива и ще допринася за по-добрия живот на хората“, каза в заключение проф. Илиева.