Борислав Банков представи работата и досегашния опит на институт GATE в рамките на DIANA, мрежата на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната. През месец април тази година Институтът бе одобрен за тестови център на НАТО в сферата на големите данни, изкуствения интелект и автономните системи.

На базата на опита на GATE бе представена и визия за български акселератор, който чрез засилено сътрудничество между администрацията, научните среди и индустрията, да създаде условия за развитието на нови технологии с двойна употреба. Това би направило участието на България в DIANA още по-пълноценно и би спомогнало за модернизацията на българските въоръжени сили.