Седем изследователи от GATE взеха участие в семинара и представиха резултати от текущата си работа и проекти с акцент върху подхода на Института към градските цифрови двойници.

Калоян Карамитов, ръководител на Лабораторията за градска среда, направи анализ на търсенето и предлагането на удобства в града като го илюстрира с пример за детските градини в София.

Симеон Малинов, младши изследовател, се спря на градовете, които могат да се обходят за 15-минути и на индекса, който измерва този показател в София.

Емил Христов, младши изследовател, говори за откриването и класификацията на покриви на сгради.

Радостин Митков, младши изследовател, представи CFD симулации на открито и техните приложения. Мария Пантушева, признат изследовател, разгледа CFD симулации на закрито за оценка на ефективността на ОВК и качеството на околната среда.

Петър Христов, признат изследовател, представи пространствен анализ на качеството на въздуха.

В панела „Интелигентни модели на данни, стандарти и онтологии“ Десислава Петрова-Антонова, ръководител на научна група, дискутира темата “ADEs for CityGML 3.0: Air quality and Vegetation”.