Докладът е поръчан от Мрежата за наука и иновации на правителството на Обединеното кралство и е публикуван от Public – партньор за дигитална трансформация, който се ангажира да помогне на публичния сектор да превърне иновативните идеи в практически решения.

Докладът разглежда регионалните силни страни и възможности в петте приоритетни технологии на Обединеното кралство – изкуствен интелект, полупроводници, квантови изследвания, инженерна биология и бъдещи телекомуникации – в девет страни от Централна и Източна Европа, за да подпомогне Обединеното кралство в създаването на стратегически международни технологични партньорства.

Докладът заключава, че от бързото развитие на изкуствения интелект до пробивите в квантовите изчисления, ЦИЕ затвърждава позицията си на един от най-бързо развиващите се и най-обещаващите региони за иновации и нововъзникващи технологии. Въз основа на над 50 интервюта и ангажираност с повече от 100 регионални заинтересовани страни, изследването подчертава динамична научна и технологична екосистема в ЦИЕ с голям потенциал за партньорства в Обединеното кралство.